Verksamhet

Markteknik Sverige AB erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster inom mark- och anläggningsentreprenader.
Vår ambition är att eftersträva enkelhet för dig som kund i byggprocessen.
I samarbetet med kunden integreras miljö, kvalitet och en ömsesidig lönsamhet i varje projekt.
Vi arbetar ständigt med förbättringar och förebyggande av förorening av luft, vatten och mark.