Om Markteknik Sverige AB

Markteknik Sverige AB är ett företag som sätter dig som kund i centrum. Vår verksamhet bygger på att du har förtroende för oss som entreprenör. Därför är vi noga med att hålla en nära kontakt med våra uppdragsgivare så att vi blir ett stöd och diskussionspartner redan på planeringsstadiet.

Lång erfarenhet och stort kunnande inom markarbete.

Vår personal har många års erfarenhet från olika områden i anläggningsbranschen. Med oss kan du diskutera frågor, med specialkunskap, inom många områden i byggprocessen.

Kvalitetsmedvetna kunder förväntar sig ett gott resultat. Bland våra kunder märks förutom storföretag även kommuner, kommunala bolag, energibolag, bygg- och entreprenadföretag, bostadsföretag och bostadsföreningar, men även privata kunder som värdesätter vårt sätt att utföra arbetet.

Vår vägledning

I Markteknik Sverige AB arbetar vi aktivt med nio ledord. Dessa ord har till uppgift att påminna om det som är viktigt för alla som arbetar i företaget. Orden har även skapats för att mana till eftertanke och påminna oss om hur vi vill vara och uppfattas av vår omvärld. Orden är en trygg grund att stå på för alla medarbetare. Det är företagets förhoppning att dessa ord ska bidra till välbefinnande och vara en av många framgångsfaktorer inför framtiden.

KREATIVITET

ÖPPENHET

TOLERANS

TIDSPLANERING

VI-KÄNSLA

ANSVAR

LOJALITET

KOMMUNIKATION

AVKOPPLING