Kvalitet och miljöarbete

Certifieringar för trygga och säkra arbeten med
miljö- och kvalitetfokus

För oss på Markteknik Sverige AB är det viktigt med hållbarhet och ett aktivt kvalitét och miljöarbete.

Vi är certifierade enligt ISO 9001:2015 och 14001:2015.

Vi verkar för effektiva entreprenad- och logistiklösningar för ett hållbart samhälle. Vi arbetar kontinuerligt för att minimera användningen av icke förnyelsebara resurser och råvaror.

Alla våra anställda har en hög miljömedvetenhet som genomsyrar vårt dagliga arbete.

Vi är för en öppen och miljömedveten dialog med kunder, leverantörer och övriga samarbetsparters.

Har du frågor om vårt miljöarbete så kontakta oss gärna.

Peter Andersson
Telefon: 0705-913 581
E-post: peter.andersson@marktekniksverige.se

ISO 9001:2015 och 14001:2015

ISO 9001:2015 och 14001:2015