Vi kan markarbete!

Markteknik Sverige AB är ett modernt företag med tekniskt kunnande och kapaciteten att utföra större markentreprenader.

Bland våra kunder märks förutom storföretag även kommuner, kommunala bolag, energibolag, bygg- och entreprenadföretag, bostadsföretag och bostadsföreningar, men även privata kunder som värdesätter vårt sätt att utföra arbetet.

I över tjugo år har vi levererat kompletta lösningar från projektering till ett färdigt resultat.
Vår personal håller hög kunskapsnivå och har lång erfarenhet av markarbete.