Markarbete utförs bäst av Markteknik

Markteknik är ett modernt företag i Varberg, mitt i Halland, som har det tekniska kunnandet och kapaciteten att utföra större markentreprenader. Vi erbjuder våra kunder kompletta lösningar från projektering till ett färdigt resultat.

Vi utför de flesta typer av markarbete: dränera husgrund, avlopp, dagvatten, vägar, gator, diken, asfaltera garageuppfart, lägga sten, anlägga trädgård, anlägga gräsmatta, bygga stenmur, lägga plattor, sätta gatsten, kullersten och kantsten. Vi bygger även parkering, trottoar, cykelbanor, gångbanor, mm.

Våra huvudområden är: grundläggning, VA (vatten & avlopp), finplanering, fjärrvärme och områdesskydd.

Följ oss på Facebook

 

Hjälp oss bli bättre. Fyll i vår enkät.

 

 

 

banner